19. dubna

V Korintu svatého Timóna, jednoho z prvních sedmi jáhnů. Nejprv kázal v Beréji, a poté šel do Korintu, tam ho Židé a Řekové (jak je známo) uvrhli do plamenů, ale nakonec vyšel bez úhony a byl přibit na kříž.

V Canterbury v Anglii, svatého Eifega, biskupa a mučedníka.

V Melitině v Arménii byli ve stejný den korunováni jako mučedníci Ermógen, Kajus, Espedito, Aristónico, Rufus a Galata.

V Koimbře ve Španělsku v Tarragonéze umučení svatého Vincence.

Ve stejný den byli mučedníci Sokrates a Dionysius probodnuti kopím.

V Jeruzalémě St. Pafnucio mučedníka.

V Římě, svatého Lva IX. papeže pro slávu jeho ctností a zázraků.

V Antiochii v Pisidii sv. Jiřího biskupa který zemřel v exilu za obranu kultu svatých obrazů.

V klášteře Lobbes v Belgii svatého Ursmaro biskupa.

Ve Florencii, svatého vyznavače Krescencia, žáka blahoslaveného biskupa Zenóbia.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.