18. dubna

V Monte Senario v Toskánsku,   vynavače sv. Amedéa, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie, proslulého svou horlivou láskou k Bohu. Jeho svátek se slaví 12. února.

V Římě blaženého Apolónia senátora, který byl za vladaře Komoda a prefekta Peréniema obviněný od jednoho otroka jako křesťan a byl přinucen vyložit svou víru; sepsal význačný svazek, který četl v Senátu, ale přesto z rozsudku Senátu byl sťat.

V Messině na Sicílii svatých mučedníků Eleutéria, ilyrského biskupa, a Anzie, jeho matky. On, proslulý svatostí života a darem zázraků, za vlády Hadriána, prošel ložem rozžhaveného železa, a kotlem na vařícího oleje, smoly a pryskyřice a byl také předhozen lvům, ale vůbec se ho nedotkli. Byl nakonec zabit spolu se svou matkou.

Ve španělské Kordově svatého Perfeta, kněze a mučedníka, kterého Maurové zabili mečem, protože kázal proti Mohamedově sektě a pevně vyznával víru Kristovu.

V Messině na Sicílii byl mečem zabit prefekt sv. Korobo, kterého přivedl k víře sv. Eleutérius.

V Bréscii svatého mučedníka Kalogera, kterého přivedli ke Kristu svatí svatí Faustin a Jovita. Zemřel jako slavný mučedník za vlády Hadriánovy.

V Milàně sv. Kaldina kardinála a biskupa stejného města, který právě poté, co dokončil kázání proti kacířům, odevzdal svou duši Bohu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.