17. dubna

V Římě získal palmu mučednictví svatý Anicet, papež a mučedník za pronásledování Marka Aurélia Antonina a Lucio Vera.

Ve španělské Cordově svatých mučedníků Elii kněze, Pavla a Isidora mnichů, zabitých kvůli vyznání křesťanské víry při pronásledování od Arabů.

V Antiochii svatých mučedníků Petra jáhna a Ermógena, jeho služebníka.

V Africe blahoslaveného Mapalika mučedníka, který (jak píše sv. Cyprián v dopise mučedníkům a vyznavačům), byl spolu s několika dalšími korunován mučednictvím.

Na stejném místě svatých mučedníků Fortunata a Marciana.

Ve Vienne ve Francii biskupa svatého Pantagata.

V Tortoně sv. Inocence, biskupa a vyznavače.

Ve francouzském Citeaux svatého Štěpána opata, který jako první obýval cisterciáckou poustevnu a s radostí přijal svatého Bernarda, který k němu přišel se svými společníky.

V klášteře Chaise-Dieu v diecéze Clermont ve Francii vyznavače sv. Roberta, zakladatele a prvního opata tohoto kláštera.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.