15. dubna

V Římě svatých Basilisy a Anastasie, ušlechtilých žen, které byly učednicemi apoštolů velmi vytvalými ve víře, za vlády císaře Nerona, po uřezání jazyka a nohou byly usmrceny mečem a získaly korunu mučednictví .

Ve stejný den byli svatí mučedníci Maron, Eutyka a Viktorin pro vyznání Krista vyhnáni i s požehnanou Flavií Domitillou na ostrov Ponza, odkud byli osvobozeni za vládce Nervy; nakonec je poté, co mnohé obrátili na víru, nechal soudce Valerián za Trajánova pronásledování skonat po mnohém mučení.

V Persii svatých mučedníků Maxima a Olympiada, kteří byli za císaře Décia biti holemi a nakonec ji tloukli po hlavách dikud nevydechli svého ducha.

Ve Ferentinu v Laziu, svatého mučedníka Eutichia

V Miře v Lycii sv. Krescenta, který dokvršil své mučednictví v plamenech ohně.

V Tràcii svatých mučedníků Teodora a Pausilipa, umučených za císaře Hadriána.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.