14. dubna

Svatého Justina, filozofa a mučedníka, který byl připomínán včerejšího dne.

V Římě na Via Appia svatých mučedníků Tiburcia, Valeriána a Maxima za vlády císaře Alexandra a prefekta Almachia. Z nich první dva se obrátili ke Kristu při nabádání blahoslavené Cecílie, a byli pokřtěni papežem svatým Urbanem; později pro vyznání víry byli tlučeni holemi a nakonec zabiti mečem; potom  Maxim, prefektův číšník, který dojatý jejich pevností a povzbuzený andělským viděním, také uvěřil v Krista a byl tlučen olověnými tyčemi, dokud nevypustil duši.

V Terni sv. Prokola, biskupa a mučedníka.

Ve stejný den komandanta sv. Ardaliona: když se v divadle vysmíval posvátným tajemstvím křesťanů, náhle se zcela obrátil a potvrdil to nejen slovy, ale i svědectvím své krve.

V Temi svaté Donniny, panny a mučednice, korunované spolu s dalšími panenskými družkami.

Alexandrii svaté Tomaidy mučednice, která nechtěla souhlasit s hříšnými touhami svého tchána, byla proto zbita mečem a rozseknuta na dvě části.

V Lyonu ve Francii svatého Lamberta, biskupa a vyznavače.

Alexandrii sv. Frontona opata, jehož život se vyznačoval svatostí a zázraky.

V Římě svatého Abondia, správce kostela svatého Petra.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.