13. dubna

Ve španělské Seville svatý mučedník Ermenegildo, syna Leovigilda. Arianského krále Vizigótů. Byl uvbržen ve vězení za vyznání katolické víry, a když nechtěl přijímat přijímání od arianského biskupa na velikonoční slavnosti, na příkaz zrádného otce byl zasažen sekerou a přestoupil z toho pozemského jako král a mučedník do království nebeského.

V Římě za pronásledování Marca Antonína Vera a Lucia Aurélia Cómmoda umučení sv. Justina, filozofa, který poté, co předal výše zmíněným císařům svou druhou apologii, ve které statečně podporuje a brání naši víru silnými argumenty, obviněn z křesťanství skrze nástrahy cynického Kresceta, jehož život a hanebné zvyky odsoudil, získal za své neohrožené vyznání dar mučednictví. Jeho svátek se slaví následující den.

V asijském Pérgamu, ve stejném pronásledování svatých mučedníků Karpa biskupa z Tiatiry, Papia jáhna, jeho sestry Agatónicky, vynikající křesťanky, a Agatodóra, jejich služebníka, a mnoha dalších. Ti všichni byli po různých mukách pro vyznání víry korunováni mučednictvím.

V Dorostorou, v Dolní Misii umučení svatých Maxima, Quintiliána a Dady za Diokleciánova pronásledování.

V Ravenně sv. Beara biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.