12. dubna

Ve Veroně umučení biskupa sv. Zenona, který uprostřed bouří a pronásledování vládl této Církvi s obdivuhodnou pevností a v době Galliéna byl korunován mučednictvím.

V Kapadocii svatého Saby Gota, který byl v době císaře Valenta, když Atanar král Gótů pronásledoval křesťany, po krutých mukách uvržen do řeky. V té době (jak píše sv. Augustin) bylo také mnoho dalších katolických Gótů ozdobeno korunou mučednictví.

V portugalském Bragu svatý Viktor mučedník, který, přestože byl ještě katechumen, nechtěl uctívat modly a při mnoha mukách s velkou vytrvalostí vyznával Ježíše Krista. Po krutém mučením byl sťal, a tak byl pokřtěn svou vlastní krví.

Ve Fermu v Piceno svaté Visie, panny a mučednice.

V Římě na Via Aurélia svatého Julia I., papeže, který velmi bojoval za katolickou víru proti ariánům, a po mnoha znamenitých činech zesnul v pokoji jako vynikající světec.

V Gapu ve Francii sv. Konstantina biskupa a vyznavače.

V Pavii sv. Damiána biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznačů a svatých panen.