10. dubna

V blízkosti Babylónu proroka Ezekiela, který byl zabit soudcem lidu Izraele, protože mu vyčítal uctívání model, Byl uložen do hrobky Sema a Arfaxada, předků Abraháma, k níž se mnozí utíkali v modlibách..

V Římě památka mnoha svatých mučedníků, které ve vězení pokřtil svatý papež Alexander. Všichni byli pod velením prefekta Aureliana umístěni na starou loď, transportováni na širé moře a tam utopeni s kameny na krku.

V Alexandrii svatých mučedníků kněze Apollonia a pěti dalších utopených v moři za pronásledování Maximiánova.

V Africe svatých mučedníků Terencia, Afrikána, Pompea a druhů, kteří byli za císaře Décia a prefekta Fortuniana biti pruty, mučeni na skřipci a nakonec jim uřezali hlavy.

V Gentu ve Flandech svattého Makária, biskupa z Antiochie, proslulého ctností a zázraky.

Ve španělském Valladolidu sv. Michala de Santi z řádu bosých trinitářů na vykupování otroků, vyznavače. Proslul nevinným životem, obdivuhodným pokáním a láskou k Bohu a byl papežem Piem IX. zařazen mezi svaté.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.