1. dubna

V Římě pamáka mučednické smrti svaté Theodory, sestry proslulé mučednice Herméty, která byla za císaře Hadriána umučena pod soudcem Aurelianem a pohřbena vedle svého bratra na Via Salaria nedaleko města.

Ve stejný den sv. Venancia biskupa a mučedníka.

V Egyptě svatých mučedníků Viktora a Štěpána.

V Arménii svatých mučedníků Kvinciniána a Irenea.

V Konstantinopoli sv. Makaria vyznavače, který v době císaře Lva pro obranu svatých obrazů ukončil svůj život ve vyhnanství.

V Ard-Patrik v irském Munsteru biskupa St. Celsa, který byl předchůdcem blahoslaveného biskupa blahoslaveného Malachiáše.

A jinde mnoha dalších mučedníků, vyznavačů  a svatých panen.