9. března

V Římě sv. Františky vdovy proslulé vznešeným rodem svatostí života a darem zázraků.

Poblíž Sebaste v Arménii umučení čtyřiceti svatých vojáků z Kapadócie, kteří v době císaře Licinia, pod velením Agricolaa, po mučení v okovech v ohavných vězeních a poté, co jejich tváře byly potlučeny kameny, byli za velkého mrazu nuceni trávit noc nazí pod širým nebem na zamrzlém jezeře, kde jejich zmrzlá těla ztrnula, načež jim byly přeraženy nohy, a tak dovršili své kruté mučednictví. Mezi nejznámější z nich patří Cirióne a Càndido. Svatý Basil a další Otcové je oslavili ve svých spisech. Jejich svátek se však slaví následující den.

V Nise uložení sv. Řehoře biskupa , syna svatých Basilia a Emmélie a bratra svatých Basila Velkého a Petra ze Sebaste biskupa a Macriny panny. Proslavil se svatostí a naukou, s jakou hájil katolickou víru. Za ariánského císaře Valenta byl vyobcován ze svého města.

Ve španělské Barceloně sv. Baciana Biskupa, proslulého svatým životem a výmluvností, který ukončil svůj život ve velmi vysokém věku za čas panovníka Theodosia.

V Bologni svaté Kateřina panny z druhého řádu svatého Františka, proslulé s svatostí života. Její tělo je předmětem veliké úcty.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.