8. března

8. března

V Granadě ve Španělsku svatého Jana z Boha, vyznavače, zakladatele řádu Milosrdných bratří, který se proslavil svou láskou vůči chudým a svým sebepohrdáním. Papež Lev XIII. ho prohlásil za nebeského patrona všech nemocnic a nemocných.

V Nikomédii sv Quintilia, biskupa a mučedníka.

V Africe svatých mučedníků biskupa Cyrila, Rogata, Felixe a dalšího Rogáta, Beata, Erénia, Felicity, Urbana, Silvána a Marmila.

Nedaleko egyptského města Antinouma svatých mučedníků jáhna Apolónia a Philemona, kteří, zajati a přivedeni před soudce vytrvale odmítali obětovat idolům; probodli jim paty, byli oba krutě smýkáni městem a probodeni mečem dosáhli svého mučednictví.

Na stejném místě došlo k umučení svatých Ariana, Presideho, Teotika a tří dalších, které dal soudce utopit v moři, ale jejich těla přinesli zpět na pláž delfíni.

V Kartágu svatého Poncia, jáhna blahoslaveného biskupa Cypriána : snášel s ním vyhnanství až do dne své smrti; zanechal krásný spis o jeho životě a mučednictví a o svém utrpení, kterým oslavil Pána a zasloužil korunu života.

V Toledu ve Španělsku uložení blahoslaveného Juliána, biskupa a v yznacače, proslulého svatostí a naukou.

V Anglii sv. Felixe biskupa, který přivedl ke katolivké víře Angličany z východní části země.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.