7. března

7. března

V klášteře Fossanova poblíž Terraciny v Kampánii zesnul v Pánu sv. Tomáš Akvinský, vyznavač a učitel církve z řádu kazatelů, velmi proslulý původem, svatostí života a teologií, kterého papež Lev XIII. prohlásil za nebeského patrona všech katolických škol.

V Kartágu svatých Perpetuy a Felicity mučednic: z nich Felicita byla těhotná (jak líčí sv. Augustin) a očekávala podle příznaků porod, posteskla si na předporodní bolesti, ale byla přitom šťastná, když byla předhozena divoké zvěři. S nimi vytrpěli mučednictví také Satir, Saturnin, Revokát a Sekondol, z nichž poslední zemřel ve vězení, a všichni ostatní byli týráni různými divokými šelmami a nakonec zabiti mečem pod vládařem Severem. Svátek svatých Perpetuy a Felicity se ale slavil předchozí den.

V Césarei v Palestině umučení svatého Eubola, který byl společníkem svatého Hadriána a dva dny po jeho smrti roztrhán od lvů na kusy a proboden mečem jako poslední v tomto městě získaí korunu mučednictví.

V Nikomédii ukončil svůj život sv. Teofil, biskup, který byl poslán do vyhnanství za uctívání svatých obrazů.

V egyptském Pelusiu sv. Pavla biskupa, který ze stejného důvodu zemřel ve vyhnanství.

V Brescii sv. Gaudiósa, biskupa a vyznavače.

V Thebaidě sv Pavla, přezdívaného Prostý.

Ve Florencii v Toskánsku svaté Terezie Markéty Redi, panny z řádu bosých karmelitánek, obdivuhodné pro čistotu a prostotu života, kterou zapsal do katalogu svatých panen papež Pius XI.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.