6. března

Svatých mučednic Perpetuy a Felicity, kteří následujícího dne obdržely od Pána slavnou korunu mučednictví.

V Tortóně sv. Marciána, biskupa a mučedníka, který byl korunován pro slávu Krista za císaře Trajána.

V Nicomédii svatých mučedníků Viktora a Viktorina, kteří zde byli tři roky spolu s Klaudiánem a jeho manželkou Bassou trápeni mnoha mukami a dokončili svůj život ve vězení.

Na Kypru svatého mučedníka Konona, který byl za císaře Décia přinucen běžet před vozem s nohama probodenýma hřeby, padl na kolena a modlil a odevzdal svého ducha Bohu.

V Sýrii umučení čtyřiceti dvou svatých mučedníků, kteří byli po slavném boji přivedeni do Amoria, a získali zde palmu mučednictví.

V Konstantinopoli sv. Evagria, který byl katolíky zvolen biskupem, a byl pak poslán do exilu samotným císařem. Odevzdal duši Bohu jako vyznavač.

V Bológni sv. Bazila biskupa, kterého posvětil papež sv. Silvestr a řídil svěřenou církev slovem i příkladem.

V Barceloně ve Španělsku blahoslaveného Olegaria, nejprve kanovníka a poté biskupa v tomto městě a nakonec arcibiskupa v Taragóně.

Ve Viterbo blažené Rosy panny z třetího řádu sv. Františka.

V Gentu ve Flandrech svaté Goléty panny, která vstoupila do třetího řádu sv. Františka a pak vedena Duchem Svatým obnovila kázeň mnoha klášterů druhého řádu a proslula svými ctnostmi a nesčetnými zázraky. Papež Pius VII. ji zapsal do katalogu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.