5. března

V Antiochii památka svatého mučedníka Foka. Po mnoha zraněních, která utrpěl pro jméno Vykupitele, šťastně zvítězil nad starodávným hadem. To je i dnes potvrzeno národům tímto zázrakem: pokud někdo kousne hadem, jakmile se s vírou víry dotkne dveří baziliky mučedníka, okamžitě se uzdraví od síly jedu.

V Cesarei v Palestině svatého Hadriána mučedníka, který byl při pronásledování císaře Diokleciána na příkaz správce Firmiliána pro víru Kristovu nejprve vystaven lvu, poté bylo probodeno mečem jeho hrdlo.

Ve stejný den umučení svatých Eusébia, Palatina a dalších devíti mučedníků.

V Cesarei v Palestině sv. Teofila biskupa, který pod knížetem Sevérem velmi jasně zářil pro svou nauku a svatost života.

Podobně v Palestině poblíž břehů Jordánu San Gerasima poustevníka a opata, který se zaskvěl svatostí v době císaře Zena.

V Neapoli v Kampánii uložení svatého Jana Josefa od Kříže, kněze řádu menších bratří a vyznavače, který následoval horlivost svatých Františka z Asisi a Petra z Alkantary a stal se další vynikající ozdobou serafínského řádu; byl zapsán do seznamu svatých papežem Řehořem XVI.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.