4. března

Ve Vilně na Litvě, blahoslaveného Kazimíra vyznavače, syn krále Kazimíra, kterého papež Lev X. připsal do počtu svatých.

V Římě na Via Appia svatého Lucia Prvního, papeže a mučedníka, kterého při pronásledování za Valeriána pro víru v Krista poslali nejprve do exilu, pak z Boží vůle získal povolení k návratu do své církve a nakonec poté, co velmi tvrdě bojoval proti Novaciánům, dosáhl mučednictví. Sv. Cyprián ho pak oslavil velkou chválou.

V Nikomédii svatého Adriána mučedníka s třiadvaceti dalšími, z nichž všem za císaře Diokleciána polámali nohy. Jejich ostatky, přenesli křesťané do Byzance, kde byly uctivě pohřbeny; odtud bylo tělo svatého Adriana přineseno do Říma 8. září v den, kdy se slaví jeho svátek.

V Římě na Via Appia bylo na hřbitově sv. Cecilia pohřbeno devět set svatých mučedníků.

V Chersonésu umučení svatých biskupů Basila, Evžena, Agatodóra, Elpidia, Etéria, Kapitóna, Efréma, Nestora a Arkádia.

Ve stejný den byl sv. Gaius Palatin spolu s dalšímii dvaceti sedmi druhy utopen v moři.

Stejně tak byli umučeni svatí Archelaus, Cyril a Fócius ¨.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.