31. března

V Tekui v Palestině památka svatého proroka Amose. Prorok byl často mučen knězem Amasiem, jehož syn Oziáš ho v chrámě probodl dýkou. Položivý byl přepraven do své vlasti, kde skonal a byl pohřben se svými otci.

V Persii svatého Benjamina jáhna, který neúnavně hlásal Boží slovo; za krále Isdegérda byl pobodán ostrými tyčemi a nakonec mu vrazili do břicha trnitý kůl, a tak získal palmu mučedníka.

V Africe svatých mučedníků Teódola, Anésia, Felixe, Kornélia a druhů.

V Římě svaté Balbíny panny, dcery blahoslaveného mučedníka Kvirina, kterou pokřtil papež svatý Alexandr. Ve svém svatém panenství si zvolila za svého chotě Krista. Když skončila svůj život, byla pohřbena na Via Appia vedle svého otce.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.