30.března

V Římě na Via Appia památka umučení blahoslaveného Kvirina tribuna, otce sv. Balbiny panny, kterého spolu s celou rodinou pokřtil blahoslavený papež Alexander, když by držel ve vězení. Za císaře Hadriána byl předán soudci Aureliánovi a za vytrvalé vyznávání víry mu byl odříznut jazyk. Jako neporazitelný Kristův voják, byl pak natažen na skřipec, byly mu uřezány ruce a nohy, a nakonec byl popraven mečem.

V Soluni svatých mučedníků Donnina, Viktora a druhů.

V Konstantinopoli památka mnoha svatých mučedníků, kteří byli v době Konstance, makedonského hereziarchy, mučeni nebývalými druhy muk. Kromě jiného mučení, dal uřezat ňadra všech křesťanských žen, skřípal je a pálil rozžhaveným železem.

Na zámku Senlis ve Francii uložení San Regula biskupa z Arles.

V Orléansu,ve Francii sv. biskupa Pastora.

V Syrakusách na Sicílii svatého Zosima, biskupa a vyznavače.

Na hoře Sinaj svatého Jana Klimaka opata.

Ve Španělsku v Aguilaru, sv. Petra Regalata z města Valladolid, kněze t Řádu menšíích bratří vyznavače, který obnovil kázeň ve španělských klášterech a papež Benedikt XIV. ho zapsal do seznamu svatých.

V Aquino sv Klinia vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.