29. března

V Baalbeku poblíž Libanonu uložení sv. Cyrila, jáhna a mučedníka kterému za Juliána Apostaty vytrhli z jeho otevřeného břicha játra.

V Persii v době perského krále Sapora svatých mnichů a mučedníků bratří Jona a Barachisio. Z nich Jon byl drcen v lisu a rozřezán na dvě poloviny; Barachisiovi nalévali do hrdla hokou smolu, až se udusil.

V Nicomédii umučení svatých mučedníků Pastora, Viktorina a druhů.

V Africe svatých vyznavačů Armogasta knížete, výkonné ředitel Maskula a správce a komorníka Satura z královského domu, kteří ve svém slavném boji za pravdu v době vandalského pronásledování pod ariánským králem Genserikem vytrpěli mnoho mučení a urážek.

Ve městě Asti sv. Sekunda mučedníka.

V klášteře Luxeuil ve Francii uložení sv. Eustásia opata, žáka sv. Kolumbánana a otce téměř šesti set mnichů; byl známý svatostí života a velikými zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.