28. března

Květná neděle, kdy náš Pán Ježíš Kristus, podle proroctví Zachariáše, sedě na oslátku, vstoupil do Jeruzaléma a dav ho vítal palmovými ratolestmi.

28. března

Svatého Jana Kapistrána, kněz Řádu minoritů, vyznavače.

V Cesarei, v Palestině, svatých mučedníků Priska, Malka a Alexandra. Tito tři za pronásledování Valeriàna, žili na políčku na předměstí města, nabídli se za oběť a v božském zápaluu víry se spontánně představili soudci a vyčítali mu, že si počíná krutě vůči křesťanům; ten je okamžitě pro jméno Kristovo předhodil dravé zvěři.

V Tarsu v Cilicii, svatých mučedníků Kastora a a Dorotéa.

V Africe svatých mučedníků Rogáta, Sukcesa a šestnácti dalších.

Poblíž Norcie svatého Sperance opata, muže s úžasnou trpělivostí, jehož duši (jak líčí sv. Řehoř ) když odcházel z tohoto¨světa, viděli všichni jeho spolubratři vystupovat do nebe v podobě holubice.

V Chalons ve Francii, uložení svatého Guntrama, krále Franků, který se velmi věnoval duchovním dílům, a poté, co odložil všechnu tehdejší pompu, hojně rozdával své poklady církvi a chudým.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.