26. března

V Římě na Via Labikána památka sv. Kastula (Haštala) mučedníka,  který sloužil v cíařském paláci a byl udán, že přijal víru. Byl pronásledovateli třikrát zavěšen k mučení a třikrát vyšetřován, ale zůstal vytrvalý ve vyznání Pána. Vhozen do jámy a zasypán hromadou písku byl korunován slávou mučedníka. (viz)

Podobně v Římě svatých mučedníků Petra, Marciána, Jovina, Tekly, Kasiána a dalších.

V Pentapoli v Libyi, svatých mučedníků Teodora biskupa, Irenea jáhna a Serapióna a Ammonia lektorů.

V Sirmiu svatých mučedníků Montana kněze a Maxima, kteří byli pro víru Krista utopeni v řece.

Rovněř svatých mučedníků Kvadráta, Teodosio, Emanula a čtyřiceti dalších.

V Alexandrii svatých mučedníků Eutycha a druhů, kteří byli v době Konstance a ariánského biskupa Jiřího zabiti mečem pro katolickou víru.

Ve stejný den sv. Ludgera, zakladatele kláštera prvního biskupa v Münsteru, který kázal evangelium Sasům.

V Zaragoze ve Španělsku sv. Braulia, biskupa a vyznavače.

V Trevíru sv. Felixe biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.