25. března

sv. Longin

25. března

Zvěstování Panny Marie, Matky Boží.

V Jeruzalémě připomínka svatého lotra, který, když vyznal Krista na kříži, zasloužil uslyšet od něj: „Dnes budeš se mnou v ráji“.(sv. Longin)

V Římě sv. mučedníka sv. Quirina, který byl za císaře Klaudia po ztrátě majetku zabit mečem a hozen do Tibery; později našli křesťané jeho tělo na jednom ostrově v Tibeře (později známém jako San Bartolomeo), a byl pohřben na hřbitově Ponziano.

Podobně v Římě památka dvou set šedesáti dvou svatých mučedníků.

V Sirmiu sv. Irenea, biskupa a mučedníka, který byl v době císaře Maximiana pod vedením správce Probusa nejprve krutě mučen pak po mnoho dní ve vězení týrán a nakonec sťat.

V Nicomédii sv Duly, služky jednoho vojáka, kterou, zabili za to, že chtěla zachovat čistotu, a tak si zasloužila korunu mučednictví.

V Latakii v Libanonu sv. Pelagia biskupa, který v době císaře Valenta strádal ve vyhnanství a jiném utrpení pro katolickou víru.

V Aindre na ostrově řeky Loiry sv. Hermelanda opata, jehož svatost života potvrdila mimořádná sláva zázraků.

V Pistoii v Toskánsku vyznavačů svatých Baronzia a Desideria.

V Montefiaskone svaté Lucie Filippini, zakladatelky Institutu Zbožných učitelek označeného jejím příjmením. Zasloužila se o křesťanskou výchovu dívek a zvláště chudých žen. Papež Pius jedenáctý ji zapsal do počtu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.