23. března

V Africe svatých mučedníků Vitkoriána, prokonzula z Kartága, dvou bratří Aquiregénských, dále Fruméncia a dalšího Fruméncia obchodníka. Ti všichni za vandalského pronásledování (jak píše Victor, africký biskup), pod ariánským králem Hungerikem za vytrvalost v katolické víře, po krutých mukách dosáhli koruny mučeníků.

Totéž platí o mučedníkovi sv. Fedélovi v Africe.

Na stejném místě sv. Felixe a dvaceti dalších mučedníků.

V Cesarei v Palestině svatých mučedníků Nikona a devadesát devíti dalších.

Podobně koruny svatých mučedníků získali Domicius, Pelagia, Aquila, Eparchius a Teodósie.

V peruánské Limě sv. Turibia biskupa, pro jehož příkladné ctnosti se v Americe rozšířila víra a církevní kázeň.

V Antiochii sv. Theodola kněze.

Ve španělské Barceloně svatého Josefa Orióla kněze, sponsora kostela Santa Maria dei Re, který je známý pro své ctnosti, zejména umrtvováním těla, chudobu a charitativní lásku pro chudé a nemocné. Provázely ho zázraky v životě i po smrti, a papež Pius X. ho zapsal do seznamu svatých.

V Cesarei sv. Juliana vyznavače.

V Kampánii sv. Benedikta mnicha, kterého Góti zavřeli do rozpálené pece a jeho tělo bylo , nalezeno následující den bez úhony.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.