22. března

V Narbóně ve Francii sv Pavla biskupa, žáka apoštolů, o kterém se říká, že byl jako prokonsul Sergej Pavel pokřtěn požehnaným apoštolem Pavlem, když se chystal do Španělska, a ponechán v Narbóně, kde jako biskup a pilně plnil úřad kázání a proslul mnoha zázraky.

V Terracině, v Kampánii, svatého Epafrodita, žáka apoštolů, kterého vysvětil jako biskupa tohoto města blahoslavený apoštol Petr.

Ankaře v Galácii svatého Basila kněze a mučedníka, který velmi krutě týrán a odevzdal svou duši Bohu za Juliana Apostaty.

V Kartágu arciděkana svatého Oktaviána a mnoha tisíců mučedníků zabitých od Vandalů pro katolickou víru.

V Africe svatých mučedníků Saturnina a devíti dalších.

V Galácii svatých mučedníků Kalinika a Basilise.

V Římě sv. Zachariáše papeže, který vedl Boží církev s nejvyšší bdělostí a proslul mnoha zásluhami.

V Kartágu sv Deograciase, kartáginského biskupa, který vykoupil mnoho lidí, kteří byli přivedeni jako otroci z Říma. Proslavil se i jinými činy.

V Osimo Piceno, svatého Benvenuta biskupa..

V Římě svaté Ley vdovy, o jejíž ctnostech a odchodu k Bohu píše sv. Jeroným.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.