2. března

V Římě na Via Latina, svatých mučedníků Jovina a Basilea, kteří trpěli za císařů Valeriána a Galliéna.

Podobně v Římě bylo mnoho svatých mučedníků, kteří byli za císaře Alexandra a prefekta Ulpiána dlouho mučeni a nakonec odsouzeni k smrti.

V Cesaréi v Kapadócii svatých mučedníků Lucia, biskupa, Asalona a Lórgia.

V Porto Romano svatých mučedníků Pavla, Heraklia, Secondily a Gennára.

V Kampánii si připomínají osmdesát svatých mučedníků, kteří nechtěli jíst maso obětované modlám ani uctívat kozí hlavu a byli od Lombardů krutě pobili.

V Lichtfieldu v Anglii St. Ceadda, biskupa v Mércii a v Lindisfarni, jehož vynikající ctnosti připomíná sv. Beda Ctihodný.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.