19. března

V Judei, svatého Josefa, snoubence Panny Marie, vyznavače, který byla podle slibů a modliteb celého katolického světa byl prohlášen za Ochránce univerzální církve.

V Sorentu svatých mučednícků Quinta, Quintilla, Quartilla a Marka a dalších devíti .

V. Nicomédii svatého Pankráce Římského, který za císaře Diokleciána zapřel Krista, aby potěšil císaře, ale skrze modlitby své matky a sestry se okamžitě vrátil k pravé víře a pro svou neotřesitelnou stálost byl bičován a sťat a získal korunu mučednictví.

Ve stejný den svatých Apollonia a Leóncia biskupů.

V Gentu ve Flandrech svatého Landoalda, římského kněze a jáhna Amanzia, kteří byli posláni papežem sv. Martinem, aby kázali evangelium, oba velmi dobře vykonávali svěřený apoštolský úřad a po své smrti se proslavili četnými zázraky.

Poblíž města Penne blahoslaveného Jana, muže velké svatosti, který přišel ze Sýrie do Itálie a postavil tam klášter, kde byl čtyřiačtyřicet let Otcem mnoha Božích služebníků, vynikal četnými ctnostmi ctnosti a zesnul v pokoji.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen. R. Díky bohu.