17. března

Ve městě Down v Irsku, svatého Patrika, biskupa a vyznavače, který jako první ohlašoval Krista na tomto ostrově, zářil velkými zázraky a ctnostmi.

V Jeruzalémě svatého Josefa z Arimatie, který byl vznešeným dekurionem a stal učedníkem Páně; ve své nové hrobce pochoval tělo samotného Pána, sňaté z kříže.

V Římě svatých mučedníků í Alexandra a Theodora.

V Alexandrii v době císaře Theodosa památka mnoha svatých mučedníků, které zajali ctitelé boha Serapise. Protože neustále odmítali uctívat tuto modlu, byli krutě zabiti. Císař bezprostředně poté rescriptem nařídil, aby chrám Serapisův byl zbořen.

V Konstantinopoli svatého Pavla mučedníka, který byl za Konstantina Kopronima upálen, protože hájil kult svatých obrazů.

V Chalons ve Francii svatého biskupa svatého Agircoly.

V Nivelle v Brabantech svaté Gertrudy panny, která se narodila z nejušlechtilejší rodu, ale opovrhla světem a praktikovala všechny ctnosti svatosti po celou dobu svého života a zasloužila si mít v nebi Krista jako svého chotě.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.