16. března

V Římě umučení sv. Cyriaaa jáhna, ktrého po dlouhých utrpeních ve vězení pokropili vroucí smolou a natáhli na skřipec a zbili holemi a nakonec spolu s Largem a Smaragdem a dvaceti dalšími byl na příkaz Maximiana aťat. Svátek svatých Cyriaka, Larga a Smaragda se však slaví 8. srpna, v den, kdy byla těla těchto třiadvaceti mučedníků byla přenesena a s úctou pohřbena blahoslaveným papežem Marcelem.

.V Aquilei umučení blahoslavených Hilaria biskupa a Taciáno jáhna, kteří za císaře Numeriáno a správce Berónia po skřipci dalších mukách, spolu s Felixem, Largem a Dionigem dosáhil palmy mučednictví.

V Licaonii sv. Papy mučedníka, který byl vírou Krista zbitý pruty, rozdrásán železnými háky, přinucen chodit s botami plnými hřebíků, pak přivázán ke stromu zesnul v Pánu, a tento planý strom pak začal plodit ovoce.

V Anazarbo v Cilicii svatého Juliána mučedníka, který byl za správce Marciana velmi dlouho trýněn a nakonec vhozen do moře v pytli spolu s hady.

V Kanadě svatých mučedníků Johna de Brébeuf, Gabriela Lalemanta, Antonia Daniela, Carlo Garniera a Natale Chabanela, kněží Tovaryšstva Ježíšova, kteří v Huronské misii, v tomto i v dalších dnech, po mnoha útrapách a krutých mučeních položili život pro Krista.

V Ravéně svatého Agapita, biskupa a vyznavače.

V Kolonii sv. Eribérto biskupa, proslulého velkou svatostí.

V Auvergne ve Francii uložení sv. Patrika biskupa.

V Sýrii poustevníka sv. Abrahama, jehož památná díla sepsal blahoslavený jáhen Efrém.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.