14. března

V Římě, na Kampo Veráno, sv. Lva, biskupa a mučedníka.

Stejně tak v Římě čtyřiceti sedmi svatých mučedníků, kteří byli pokřtěni blahoslaveným apoštolem Petrem, když byl držen ve Mamertínském vězení spolu s apoštolem Pavlem, kde byli drženi devět měsíců; tito vytrvali v nejoddanějším vyznání víry a Nero je dal popravit mečem.

V provincii Valéria dvou svatých mnichů, které Longobardi oběsili na stromech: i když už byli mrtví, slyšeli je zpívat i samotní nepřátelé.

V tomto pronásledování byl také sťat jáhen z chrámu svaté Sabíny.

V Africe svatých mučedníků Petra a Afrodisia, kteří při pronásledování Vandalů získali korunu mučednictví.

V Chari v Mezopotámii, sv. Eutichia, patricia, a druhů, které pro vyznání víry dal zabít Evelid, král Arabů.

V německém Alberstadtu svaté skonání blahoslavené Matildy královny, matky Oty Prvního, Císaře známého Římanům pro svou pokoru a trpělivost.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.