13. března

Ve španělské Kordově svatých mučedníků kněze Ruderika a Solomona.

V Nicomédii, svatých mučedníků Makedonia, jeho manželky Patricie a  dcery Modesty.

V Nicei v Bithynii svatých mučedníků Teuseta a Orreho, jeho syna, Theodora, Ninfodora, Marka a Arábie; všichni byli pro Krista upáleni.

V egyptském Hermopoli umučení svatého Sabina, který poté, co hodně vytrpěl, byl nakonec hozen do řeky.

V Persii sv. Kristiny panny a mučednice.

V Camerino sv. Ansovina, biskupa a vyznavače.

V Tebaidě uložení svaté panny Eufrazie.

V Konstantinopoli uložení svatého Nicefora, tamního biskupa a vyznavače, jehož tělo bylo přeneseno z Marmary na ostrově Propóntide, kde zemřel 2. června jako vyhnanec kvůli úctě obrazů, a rovněž zdejšího biskupa sv, Mikkuláše, který byl pohřben v kostele Svatých apoštolů ve stejný den, kdy byl Nicefor vyhnán do exilu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.