12. března

12. března


V Římě, sv. Řehoře I., papeže, vyznavače a význačného učitele církve, který byl za své obdivuhodné skutky a za to, že obrátil Anglii na víru Kristovu, nazýván Velikým a nazván anglickým apoštolem.

Na stejném místě uložení sv. Inocence I. papeže a vyznavače. Jeho svátek se slaví dvacátého osmého července.

Taktéž také v Římě sv Mamiliána mučedníka.

V Nikomédii svatých Egduna kněze a sedmi dalších, kteří byli denně rdoušeni, aby ostatní vystrašili.

Na stejném místě umučení sv. Petra mučedníka, který byl komorníkem císaře Diokleciána a upřímně si stěžoval na nesmírné týrání mučedníků, proto na příkaz samotného císaře byl za jeho přítomnosti nejdříve zavěšen a velmi dlouho sužován bičováním, poté byl polit octem a posypán solí, nakonec byl mučen na mírném ohni na rožni, a tak ukázal, že je pravým dědicem víry a jména Petrova.

V Konstantinopoli sv. Teofana, který se z velmi bohatého muže stal chudým mnichem, za bezbožného Lva Arménského byl držen na dva roky vězení za uctívání svatých obrazů a poté deportován do Samotrácie, kde byl zahrnut útrapami, až odevzdal svou duši Bohu a proslul mnoha zázraky.

V Kapui sv. Bernarda, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.