11. března

V Sardách svatého Euthymia biskupa, který byl kvůli kultu svatých obrazů poslán do exilu ikonoklastickým císařem Michalem, a nakonec za vlády Theofila byl barbarsky zbičovanán volskými žilamo a naplnil tak mučednictví.

V Kordově ve Španělsku si svatého Euloga kněze a mučedníka, který byl v pronásledování Saracénů za velkolepé a neohrožené vyznání Krista bit pruty, poličkován a nakonec sťat mečem, Tak si zaloužil být připojen k mučedníkům stejného město, jehož víru popisoval ve svých spisech.

V Kartágu svatých mučedníků Heraklita a Zósima.

V Alessandrii umučení svatých Kandida, Piperióna a dalších dvaceti.

V Laodicei v Sýrii získali svatí mučedníci Trófim a Talo, v Diokleciánově pronásledování po mnoha a krutých mukách koruny slávy.

V Antiochii památka mnoha svatých mučedníků, z nichž někteří byli na rozkaz císaře Maximiana umístěni na rozpálené rožně a pečeni, aby nezemřeli okamžitě, ale dlouho trpěli; po dalším krutém mučeními dosáhli palmy mučednictví. Stejně tak svatí mučedníci Gorgónius a Fermo.

V Jeruzalémě sv. Sofrónia biskupa.

V Miláně sv. Benedikt Biskupa.

Na území Amiens sv Firmina opata.

V Kartágu sv. Konstantina vyznavače.

V Bauco, v Laziu, svatého Petra vyznavače známého pro své zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.