1. března

V Římě dvou set šedesáti mučedníků, kteří byli pro Kristovo jméno odsouzeni Kaudiem, nejdříve k dolování písku před bránou Salaria a poté je vojáci v amfiteátru pobili.

Podobně skonali svatí mučedníci Lev, Donát, Abondancius, Nicefor a dalších devět.

V Marseille ve Francii svatých mučedníků Hermeta a Hadriána.

V Baalbecku poblíž Libanonu za pronásledování Trajánova byla sv. Eudócie pokřtěna a posilněna k boji biskupem Teódotem a pak zabita mečem na rozkaz velitele Vincénce získala tak korunu mučednictví.

Téhož dne sv. Antoníny mučednice, která v době Diokleciánova pronásledování se vysmívala božstvům pohanů, a pak byla po různých mukách v nádobě utopena v bažině u města Cea.

V Římě sv. Felixe III. papeže, předchůdce sv. Řehoře Velikého, který o něm vypráví, že se zjevil své neteři sv. Tarsille a povolal ji k nebeským radostem.

Ve městě Kaiserwerdt svatého biskupa Suitbérta, který v době papeže svatého Sérgia první kázal evangelium Frisanům a Bavorům a dalším německým kmenům.

V Angers ve Francii svatého Albína, biskupa a vyznavače, který vynikal ctnostmi a svatostí.

Blízko Le Mans ve Francii sv. Siviarda opata.

V Perugii přenesení svatého Herkulána biskupa a mučedníka, který byl sťat na příkaz gótského krále Tótily, pak za čtyřicet dní bylo jeho tělo (jak píše sv. Řehoř papež), nalezeno neporušené i s hlavou, jako by ho žádný meč nezasáhl.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků vyznavačů a svatých panen.