9. února

9. února

Svatého Cyrila, Alexandrijského, biskupa, vyznavače a učitele církve, jehož den úmrtí je 28. leden .

V Alessandrii za císaře Decia svaté Apollónie, panny a mučednice, které pronásledovatelé nejprve vytloukli všechny zuby, rozpálili rožeň a vyhrožovali, že ji zaživa upálí, pokud po nich nebude opakovat bezbožná slova; ale když se světice krátce zamyslila, najednou se vytrhla z rukou ničemníků a vnitřně zanícená Duchem svatým vrhla se do ohně, který pro ni připravili, tak spontánně, že samotní katané zůstali ohromeni, že tato žena byl připravenější na smrt než pronásledovatelé na její mučení.

V Římě svatého Alexandra a třiceti osmi dalších mučedníků.

Na Lemele v Africe svatých mučedníků Primuse a Donáta, jáhnů, kteří byli zabiti při obraně oltáře v chrámě.

V Soli na Kypru svatých mučedníci Ammonia a Alexandra.

V Antiochii získal korunu mučednictví sv. Nikefor, který byl sťat na příkaz císaře Valeriána.

V klášteře Fontanelle ve Francii sv. Ansberta, biskupa v Rouenu.

V Kanose v Apulii svatého Sabina, biskupa a vyznavače, který, jak vypráví blahoslavený papež Řehoř, obdarován duchem proroctví a darem zázraků, a z božského vnuknutí rozpoznal číši jedu, kterou mu, již slepému podal ze zisku ničemný služebník; udělal znamení kříže a beze strachu vypil jed, který mu neuškodil, ale předpověděl trest, kterým bude pachatel postižen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.