6. února

Svatého Tita, biskupa na Krétě a vyznavače, jehož den narození pro nebe je 4. ledna.

V Cesareji v Kapadocii, rodačky svaté Doroty, Panny a mučednice, která byla za vlády Saprizia, správce této provincie, nejprve mučena na skřipci, poté velmi dlouho bičována a nakonec odsouzena k smrti. Během jejího mučednictví byl jistý Teófilo, rétor, za to, že náhle přijal víru v Krista, okamžitě krutě týraný na mučidle nakonec usmrcen mečem.

V Emesii ve Fénicii obdržel palmu mučednictví biskup sv. Silván, který po čtyřicet let spravoval tuto církev, a to za vlády císaře Maximiana. Byl spolu se dvěma dalšími vystaven vystaven šelmám které je roztrhaly na kusy.

Ve stejný den svatých mučedníků Saturnina, Teófila a Revokáta.

V Auvergne ve Francii St. Antoliána mučedníka.

V Arrasu ve Francii sv. Vedasta, místního biskupa, jehož život a smrt proslavily jeho četné zázraky.

V Saint-Amand ve Francii sv Amanda, biskupa v Utrechtu, který za života i po smrti vykonal četné zázraky. Město, kde vybudoval klášter, bylo později označeno jeho jménem.

V Bologni svatého Guarina z Palestriny, biskupa a kardinála proslulého s svatostí života.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.