4. února

Sv. Ondřeje Korsiniho, karmelitána, biskupa a vyznavače z Fiésole, jehož svátek se slaví 6. ledna.

V Římě svatého Eutichia mučedníka, který po svém slavném mučednické smrti byl uložen v katakombách sv Kallista. Jeho hrob později ozdobil verši sv papež Damas.

V Tmui v Egyptě umučení blahoslavené Filea, biskupa, a sv. Filomora tribuna vojáků, kteří se za Diokleciánova pronásledování nenechali přesvědčit příbuznými a přáteli, aby si zachránili život, byli popraveni mečem a zasloužili si tak od Pána palmu mučednictví. Připojilo se k nim nesčetné množství věřících ze stejného města, kteří po vzoru svého pastýře byli korunováni mučednictvím.

Ve Fossombróne svatých mučedníků Aquilina, Gemina, Gelasia, Magna a Donata.

V království Maravá ve Východní Indii kněze Tovaryšstva Ježíšova svatého Jana de Britto, který přivedl mnoho nevěřících k víře a podstoupil slavné mučednictví.

V Troyes ve Francii svatého Aventina, kněze a vyznavače.

V Pelusiu v Egyptě svatého Isidora, kněz a mnicha, proslulého svými zásluhami a naukou.

V Sempringhamu v Anglii St. Gilbérta, kněz ea vyznavače, zakladatele sempringhaménského řádu.

Ve městě Amatrice v Abruzzách uložení sv. Josefa z Leonessy, kněze z řádu kapucínů, který byl mohamedány krutě mučen pro hlásání víry, vyznamenal se apoštolskou horlivostí a zázraky. Papež Benedikt XIV, ho zapsal do seznamu svatých.

V Brémách památka svatého Remberta, který byl učedníkem svatého Anscaria, a nastoupil po něm jako biskup v Hamburku a také v Brémách