3. února

V Sebastě, v Arménii umučení sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, který vykonal mnoho zázraků. Za vladaře Agrikoly poté, co byl dlouho bičován, bylo jeho tělo zavěšeno na dřevo a drásáno železnými hřebeny. Pak dlouho strádal v hrozném vězení a byl vhozen do jezera, ze kterého však bezpečně vyšel. Nakonec byl na příkaz téhož soudce spolu se dvěma dětmi sťat. Sedm žen, které sbíraly kapky krve vytékající z těla téhož mučedníka během mučení, byly po krutých mukách jako křesťanky popraveny mečem.

V Africe byl svatý Celerin jáhen na devatenáct dní zavřen ve vězení v poutech a řetězech a v různých jiných mukách. Jako slavný Kristův vyznavač porazil protivníka svou rozhodnou pevností otevřel tak dalším cestu k vítězství.

Na stejném místě tři svatí mučedníci příbuzní stejného jáhna Celerina, jmenovitě Laurentin a Ignác, jeho strýcové a Celerina, jeho babička, byli korunováni mučednictvím; o jejich slavných činech máme dopis od blahoslaveného Cipriàna.

Podobně se proslavili v Africe svatí mučedníci Felix, Sinfrónius, Hypolit a duhové.

Ve městě Gap,ve Francii, svatých Tigida a Remédia biskupů.

V Lyonu rovněž ve Francii svatých biskupů Lupicia a Felixe.

V Brémách sv. .Anscària, biskupa nejdříve v Hamburku a pak v Brémmách, který získal pro Krista Švédy a Dány a byl papežem Řehoře IV. jmenován apoštolským legátem celého Severu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.