27. února

Na ostrově Abruzo, sv. Gabriela od Sedmibolestné Panny Marie, klerika Kongregace Kříže a Umučení Páně, vyznavače, který se během svého krátkého života proslavil velkými ctnostmi a po smrti zázraky. Papež Benedikt XV. ho zapsal do katalogu svatých.

V Římě svatých mučedníků Alexandra, Abóndia, Antigona a Fortunata.

V Alessandrii sv. Juliana mučedníka, který který trpěl dnou a nemohl ani chodit, ani stát. K soudci do přinesli na židli dva jeho služebníci. Z nich jeden zapřel Krista a druhý, jménem Euno, vytrval společně se svým pánem v víře. Poté byli Julian a Euno, umístěni na velbloudech, nuceni objíždět celé město, přičemž byli šleháni biči a nakonec za přítomnosti davu upáleni u kůlu.

Na stejném místě byl sťat voják sv. Besa, který byl obviněn soudci, protože se snažil mírnit ty, kdo výše jmenovné mučedníky uráželi.

Ve španělské Seville půamátka smrti místního biskupa Leandra, bratra biskupa svatého Isidora a svaté panny Florentíny. Svým kázáním a horlivostí pomáhal králi Richardovi odvracet Vizigóty od ariánské bezbožnosti na katolickou víru.

V Konstantinopoli svatých vyznavačů Basilia a Prokópia, kteří v době císaře Lva statečně bojovali za úctu ke svatým obrazům.

V Lyonu ve Francii svatého podjáhna Baldoméra, muže Božího, u jehož hrobu se často dějí zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen