26. února


V Pergu v Pamfylii, umučení požehnaného biskupa Nestora, který za pronásledování Décia, zatímco se ve dne v noci naléhavě modlil a žádal o záchranu Kristova stáda, zajatý vyznával jméno Páně s obdivuhodnou svobodou a odvahou, z rozkazu vladaře Pollióna byl krutě týrán na mučidle a nakonec s pevným vyznáním, že vždy chce zůstat spojen s Kristem na kříži, odešel vítězně do nebe.

Na stejném místě byli umučeni svatí Papia, Diodor, Konóne a Klaudián, kteří v mučednictví předešli sv. Nektora. Stejně tak svatí mučedníci Fortunát, Felix a dvacet sedm dalších.

V Alexandrii svatého Alexandra biskupa, slavného starce, nástupce požehnaném Petra biskupa tohoto města, zapálený horlivostí pro víru, vyloučil z církve Aria, svého kněze, zkaženého kacířskou bezbožností a usvědčeného, že se vzdálil sám od božské pravdy. Později ho spolu se třemi sty osmnácti otci odsoudil koncil v Nicei.

V Boloni sv. Faustiána biskupa, který svým kázáním utvrdil a rozmnožil tuto církev postiženou Diokleciánovým pronásledováním.

V Gaze v Palestině svatého biskupa Porfyria, který v době císaře Arcadia zničil modlu Marne a její chrám, a poté, co hodně vytrpěl, spočinul v Pánu.

Ve Florencii sv. Ondřeje, biskupa a vyznavače.

Na území Arcis ve Francii svatého Viktora vyznavače, jehož zásluhy popisuje svatý Bernard.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.