25. února

 V Egyptě umučení svatých mučedníků Viktorina, Viktora, Nicéefora, Klaudiána, Dióskora, Serapióna a Papia, za vlády císaře Numeriana. Z těchto první dva, kteří vytrpěli zvláštní druhy muky pro víru, byli sťati; Nicéforus poté, co prošel rozžhavenými mřížemi a ohněm, byl rozřezán na kusy; Klaudián a Dióskor byli spáleni; poté byli Serapión a Papius zabiti mečem.

 V Africe svatých mučedníků Donáta, Justa, Eréna a druhů.

V Konstantinopolis se sv. Tarasio biskup vyznamenal svou naukou a zbožností. Papež Hadrián první mu napsal list za obranu svatých obrazů.

V Naziánzu, v Kapadócii svatého Cesaria, která byla synem blahoslavené Nony a bratrem blahoslaveného Řehoře teologa z Gorgonie. Sám Gregórius svědčí o tom, že ho viděl mezi blaženými.

V klášteře v Heidenheimu v diecézi Eichstadt v Německu sv. Valburgy panny, dcery svatého Richarda, anglického krále, a sestry sv. Vilibalda, biskupa v Eichstädtu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a ¨vyznavačů a svatých panen.