24. února

V Judsku sv. Matěje apoštola, který byl po Nanebevstoupení Páně vybrán losem za apoštola místo zrádce Jidáše. Byl umučen za kázání evangelia.

V Římě svaté Primitivy mučednice.

V Rouenu umučení svatého Pretestáta, biskupa.

V Cesarei v Kapadócii svatého Sergeje mučedníka, o němž jsou zachovány památné dokumenty.

V Africe podstoupili mučednickou smrt svatí Montán, Lucius, Julián, Viktor, Flavián a druhové, kteří byli učedníky svatého Cypriána.

V Trevíru San Modesta, biskupa a vyznavače.

Poblíž Stila v Kalábrii sv. Jana zvaného Tereste, známého pro chvályhodný mnišský život a svatost.

V Anglii svatého Edilberta, krále v Kentu, kterého získal pro víru v Krista svatý Augustin, anglický biskup,.

V Jeruzalémě první nalezení hlavy sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.