22. února

22. února

Katedry apoštola svatého Petra v Antiochii, kde se poprvé učedníci nazývali křesťany.

Ve Faenze v Emilii se zrodil pro nebe svatý Petr Damián, kardinál, biskup Ostii a vyznavač kamaldulského řádu, proslulý naukou a svatostí, kt erý papežem Lvem dvanáctým prohlášen za učitele univerzální církve. Jeho svátek se ale slaví následující den.

V Salamině na Kypru sv. Aristiona, který (jak to potvrzuje sv Papiáš, který se rovněž dnes připomíná), byl jedním ze sedmdesáti dvou Kristových učedníků.

V Gerapoli ve Frýgii, blahoslaveného Papia, biskupa téhož města, který byl žákem apoštola sv. Jana a společníkem sv. Polykarpa.

V Arábii připomínka mnoha svatých mučedníků, kteří byli za vlády císaře Galeria Maximiana krutě zabiti.

V Alexandrii sv. Abilia biskupa, který byl jako druhý po blahoslaveném Marku ustanoven biskupem v tomto městě a který se vyznačoval mnoha ctnostmi.

Ve Vienne ve Francii sv. Paskasia biskupa proslulého svou naukou a svatostí svých obyčejů.

V Raveně sv. Maximiána, biskupa a vyznavače.

V Kortóně v Toskánsku svaté Markéty z třetího řádu sv. Františka, která s obdivuhodným pokáním a hojnými slzami neustále smývala hříchy svého minulého života. Její tělo, podivuhodně neporušené, vydává sladkou vůni, je proslulé častými zázraky a je předmětem velké ucty.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.