20. února

V Tire ve Fénicii památka blahoslavených mučedníků, jejichž počet je znám pouze Bohu. Ti všichni  za císaře Diokleciána, pod Veturiem, velitelem vojka byli jeden po druhém zabiti mnoha druhy muk. Byli nejprve drásáni ostny na celé těle, poté předhozeni jako pokrm šelmám různého druhu , z nichž se žádná nedotkla jejich ctnostného těla, a nakonec páleni plameny a železy dosáhli mučednictví. Jejich slavný zástup byl přiveden k vítězství biskupy Tiranniónem, Silvánem, Péleem a Nilem a knězem Zenóbiem, kteří spolu s nimi získali v šťastném boji palmu mučednictví.

 V Konstantinópois sv. Eleutéria, biskupa a mučedníka.

V Persii biskupa svatého Sadota a dalších sto dvaceti osmi, kteří za vlády perského krále Sapora, odmítli uctívat Slunce a krutou smrtí získali slavné koruny.

Na Kypru svatých mučedníků Potámia a Nemésia.

V Katánii na Sicílii sv. Lva biskupa, který vynikal ctnostmi a zázraky.

Ve stejný den svatý Euchéria, biskupa z Orleansu, který tím více zářil svými zázraky, čím více byl pronásledován pomluvami závistivých.

V Tournai v Belgii svatého Eleutéria, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.