2. února

Očišťování Blahoslavené Panny Marie, které Řekové nazývají Hypapante (tj. Setkánís Pánem).

V Cesarei v Palestině sv. setníka Kornèlia, kterého sv. Apoštol Petr pokřtil a také vychoval a dosadil za biskupa v tomto městě.

V Římě na Via Salaria umučení kancléře svatého Aproniàna, který ještě jako pohan, když vyváděl svatého Sisinia z vězení, aby ho představil prefektovi Laodiciovi, uslyšel z nebe slova: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které pro vás bylo připraveno od počátku světa“! Uvěřil a byl pokřtěn a poté odsouzen k smrti ukončil svůj život ve vyznání Pána.

Podobně v Římě svatých mučedníků Fortunata, Feliciána, Ferma a Kandida.

V Canterbury v Anglii zrození pro nebe biskupa sv. Lorence, který spravoval tuto církev po svatém Augustinovi a přivedl k víře samotného krále.

V Prato, v Toskánsku, svaté Kateřiny de ‚Ricci, florentské panny z řádu kazatelů, proslulé množstvím nebeských darů, kterou do katalogu svatých panen zapsal papež Benedikt XIV.

V Bordeaux sv Jany z Lestonnaku, vdovy, zakladatelky dcer Blahoslavené Panny Marie, která se vyznamenala svou láskou a péčí o výchovu dívek. Do seznamu svatých ji zapsal papež Pius XII. V

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.