19. února

V Římě sv. Gabina, kněze a mučedníka, který byl bratrem blahoslaveného Gaia Popea, a poté, co byl po dlouhou dobu Diokleciánem vězněn v řetězech, vysloužil si nebeské radosti drahocennou smrtí.

V Africe svatých mučedníků Publia, Juliána, Marcela a dalších.

V Palestině připomínka svatých mnichů a dalších mučedníků kteří byli krutě pobiti pro víru v Krista od Saracénů vedených Alamundarem.

V Neapoli v Kampánii svatého Quod-vult-Deus, biskupa z Kartága, který za ariánského krále Genserika spolu se svým duchovenstvem na poškozených lodích bez vesel a bez plachet proti všemu očekáváním přistál v Neapoli a tam ve vyhnanství a zemřel jako vyznavač.

V Jerusalémě biskupa sv. Zambdy.

V Soli na Kypru sv. Ausibia biskupa.

Poblíž Beneventa sv. Barbáta biskupa proslulého svatostí, který přivedl ke Kristu Longobardy a jejich vůdce.

V Miláně sv. Mansuéta, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.