18. února

V Jerusalémě svatého Simeona, biskupa a mučedníka, o kterém se říká, že byl synem Kleofáše a příbuzným Spasitele podle těla. Vysvěcen na biskupa v Jerusalémě svatým Jakubem, pokrevním příbuzném Páně za pronásledování Trajána sužován mnohým mučením ukončil svůj život mučednictvím, nad kterým žasli všichni kolemjdoucí i samotný soudce, když viděli, jak sto dvacet let starý muž vydržel s takovou silou a vytrvalostí muka kříže.

V blízkosti Ostií byli svatí mučedníci bratři Maxim a Klaudius a Prepedigna Klaudiova manželka se svými dvěma syny Alexandrem a Kuziou, kteří byli z velmi vznešeného rodu, na příkaz Diokleciána posláni do vyhnanství a poté upáleni a obětováni Bohu jako vonná oběť mučednictví. Jejich ostatky vržené do řeky křesťané nalezli a pohřbili poblíž stejného města.

V Africe svatých mučedníků Lucia, Silvana, Rutola, Klasika, Sekondina, Fruitola a Maxima.

V Konstantinopoli sv. Flaviána biskupa, který poté, co hájil katolickou víru v Efezu byl zbit pěstí a kopanci od bezbožného Diosora a po třech dnech poslán do vyhnanství.

Ve španělském Toledu svatého Eladia, biskup a vyznavače, kterého chválí tamní biskup sv. Ildefons.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.