15. února

V Bréscii, svatých mučedníků Faustina a Jovity, bratří, kteří za císaře Hadriána po mnoha slavných bojích pro víru Kristovu obdrželi vítěznou korunu mučednictví.

V Římě svatého Kratóna mučedníka, kterého s jeho ženou a celou rodinou pokřtil blahoslavený biskup Valentin a krátce nato spolu ukončili svůj život mučednickou smrtí.

V Terni svatých mučedníků Saturnina, Kastola, Magna a Lucia.

Tamtéž svaté Agapy, panny a mučednice.

Ve francouzském Vaisonu biskupa sv. Quinidia, jehož drahocenná smrt za přítomnosti Pána je prokázána četnými zázraky.

V Kapui sv. Dekorosa, biskupa a vyznavače.

V provincii Valéria sv. Severa kněze, který (jak píše blahoslavený papež Řehoř), po mnoha slzách přivedl mrtvého muže zpět k životu.

V Antióchii svatého Josefa jáhna.

V Auvergne ve Francii svaté Georgie Panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.