14. února

14. února

V Římě na Via Flaminia, svatého Valentýna, kněze a mučedníka, který se proslavil darem uzdravování a hlásáním víry. Pro tuto víru byl pod Klaudiem Césarem zbit holemi a sťast.

Tamtéž uložení sv. Cyrila biskupa a vyznavače, který spolu se svým bratrem sv. Metodějem, rovněž biskupem, jehož úmrtí se připomíná 6. dubna, obrátili mnoho slovanských národů a jejich vladařů k víře Kristově. Svátek těchto světců se slaví 5. července.

Rovněž v Římě svatých mučedníků Vitála, Felikoly a Zenona.

V Terni sv. Valentýna, biskupa a mučedníka, který byl po dlouhém bičování uvězněn a když nemohl být udolán, na rozkaz Placida, městského prefekta, byl v tichu o půlnoci vyveden z vězení a sťat.

V Alessandrii odešli do nebe svatí mučedníci Cyrión , kněz, Basián lektor, Agaton exorcista a Mojžíš, kteří byli všichni upáleni.

V Terni svatých Prokola, Eféba a Apollonia mučedníků, kteří, když bděli nan tělem sv. Valentýna, byli na příkaz konzula Leonzia zajati a umrceni mečem.

V Alessandrii svatých mučedníků Bassa,, Antonia a Proto lika, kteří byli utopeni v moři.

Podobně v Alessandrii byli sťati svatí Dionysius a Ammonio.

V Neapoli v Kampánii, se sv. Nostrián biskup vyznamenal jako obránce katolické víry před kacířskou zrádností.

V Ravenně sv. Eleukádia, biskupa a vyznavače.

V Bitínii svatého Ausénzia opata.

Poblíž Sorenta sv. Antonína opata, který se z kláštera Montecassino, zničeného Lombardy, uchýlil sem na osamělé místo, zde pak proslul svatostí skonal v Pánu. Jeho tělo se každý den zaskvěje mnoha zázraky, zejména při orácení provinilců.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.