13. února

Antiochii svatého Agaba proroka, o kterém blahoslavený Lukáš píše ve Skutcích apoštolů ( Sk 11,28).

V Todi v Umbrii sv. Benigna, kněze a mučedníka, který v době císařů Diokleciána a Maximiana nikdy nepřestal šířit křesťanskou víru slovem a příkladem, byl uvězněn a mučen různými druhy mučení a připojil tak ke kněžské důstojnosti čest mučednictví.

V Melitině v Arménii obdržel korunu mučednictví svatý Polyeut, který za pronásledování Décia mnoho vytrpěl.

V Lyonu ve Francii sv. Juliana mučedníka.

V Raveně mučednictví svaté Fosky panny a sv. Maury její chůvy, které v době císaře Décia poté, co překonaly mnoho utrpení pod vladařem Quinciánem, byly probodeny mečem.

V Lyonu ve Francii sv. Štěpána, biskupa a vyznavače.

V Rieti svatého Štěpána, opata, muže s úžasnou trpělivostí, při jehož smrti (jak uvádí blahoslavený papež Řehoř) byli přítomni svatí andělé, které přítomní spatřili.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.