12. února

12. února

Sedmi svatých zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie, vyznavačů; jejich uložení je slaveno v jejich příslušných dnech. Ti, kteří byli v životě spojeni stejným duchem skutečného bratrství a po smrti všichni zasloužili úctu lidí, byli také společně zapsáni do katalogu svatých papežem Lvem XIII..

V Africe, svatého Damiána, voják a mučedníka.

V Kartagině svatých mučeníků Modesta a Juliána.

V Alexandrii svatých dětí mučedníků Modesta a Ammonia.

Ve španělské Barceloně svaté Eulálie panny, která v době císaře Diokleciána, poté, co trpěla na skřipci a snášela drásání a plameny, nakonec získala slavnou korunu mučednictví na kříži.

V Konstantinopoli sv. Melézia, biskupa antiošského který poté, co často strádal pro katolickou víru ve vyhnanství, nakonec ve stejném městě odešel ke svému Pánu. Jeho ctnosti s velkou chválou oslavovali sv. Jan Zlatoústý a sv. Řehoř Nasiánský.

Rovněž v Konstantinopoli sv. Antonína biskupa v době císaře Lva VI..

Ve Veroně St. Gaudencia biskupa a vyznavače..

A jiné mnoha svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.