10. února.

V Montekasino Svaté Scholastiky, panny a sestry sv. Benedikta opata, který viděl její duši, jak v podobě holubice vychází z jejího těla a vystupuje do nebe.

V Římě svatých mučedníků Zotika, Irenea, Hyacinta a Amancia.

Tamtéž na Via Labicana deseti svatých umučených vojáků.

Rovněž v Římě na Via Appia svaté Sotéry, panny a mučednice, která (jak píše sv. Ambrož), narozená ve šlechtické rodině, z lásky k Kristu pohrdla konzuly a prefekty z řad příbuzných. Poté, co odmítla příkaz, aby obětovala bohům, byla dlouho krutě bita a různým způsobem učena, až probodena mečem, šťastná odešla ke svému Ženichovi.

V Kampánii sv, Silvana, biskupa a vyznavače.

V Malavalle, na území Siény svatého Viléma poustevníka.

Na území Rouenu svaté Austreberty panny, která se proslavila mnoha zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.